Advies

Sinds 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Sindsdien is het toch al ingewikkelde ontslagrecht voor veel werknemers nog onbegrijpelijker geworden. Arbeidsrecht Simpel geeft advies aan werknemers die willen weten waar zij aan toe zijn en wat hun rechten zijn bij (dreigend) ontslag. Werknemers weten vaak zelf heel goed wat zij willen, maar zij weten niet wat binnen de grenzen van het recht hun mogelijkheden zijn.

Arbeidsrecht Simpel zet op simpele en heldere wijze voor u op een rijtje waar u staat, wat uw rechten zijn en welke vervolgstappen u eventueel dient te zetten om ervoor te zorgen dat u, als u onverhoopt toch ontslagen wordt, in ieder geval van al uw rechten gebruik maakt. In een adviesgesprek legt u eerst uit wat er op uw werk speelt. Vervolgens wordt met u doorgenomen in welke fase van het ontslagtraject u zich bevindt en wordt u geïnformeerd over de vraag of u zomaar ontslagen kunt worden en als dat zo is, op welke rechten u aanspraak kunt maken.

Vaak bent u na het adviesgesprek heel veel wijzer en bent u zelf zeer goed in staat te beslissen of en zo ja, welke verdere stappen u wilt zetten in het ontslagtraject. Als dat niet zo is, dan volgt een vervolggesprek en verdere begeleiding, bijvoorbeeld bij onderhandelingen met uw werkgever in het kader van het ontslagtraject, of u wordt doorverwezen naar een voor u passend advocatenkantoor om het ontslagtraject verder te begeleiden in een (dreigende) ontslagprodedure.

Het advies en inzicht dat u verwerft tijdens het adviesgesprek kan ook zeer nuttig zijn indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Als u zelf goed op de hoogte bent van uw rechten en mogelijkheden, dan bent u ook beter in staat om aan uw rechtsbijstandverlenener aan te geven wat uw wensen zijn in het verloop van het ontslagtraject.  

Arbeidsrecht Simpel verstrekt juridisch advies met als doel u zorgvuldig te informeren over en te ondersteunen tijdens het ontslagtraject. De ervaring leert dat over de meeste ontslagen niet wordt geprocedeerd. Meestal worden zaken tussen werkgevers en werknemers 'geschikt' en niet aan een rechter voorgelegd. Werkgevers zijn vaak zeer goed geïnformeerd en op de hoogte van het geldende recht, terwijl werknemers niet of nauwelijks juridische ondersteuning hebben tijdens een ontslagtraject. Dat heeft vooral te maken met de drempel die werknemers ervaren om een advocaat te raadplegen en de hoge kosten die daarmee gepaard kunnen gaan. Arbeidsrecht Simpel maakt hoogwaardig juridisch advies laagdrempelig toegankelijk voor de personen waarvoor het arbeidsrecht ooit is gemaakt. Namelijk voor werknemers en dus ook voor u!