Arbeidsrecht & Ontslagrecht

Helder  ontslagadvies voor werknemers

Over Arbeidsrecht Simpel

Arbeidsrecht Simpel maakt hoogwaardig arbeidsrechtelijk advies beschikbaar voor werknemers. Vooral op het gebied van het ontslagrecht weten werknemers vaak niet wat hun rechten en daarmee hun mogelijkheden zijn, maar zij zien op tegen het raadplegen van een advocaat. Op het moment dat ontslag dreigt weten werknemers vaak niet of ze überhaupt ontslagen mogen worden. En als ze ontslagen mogen worden, hebben ze dan recht op een ontslagvergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Zijn ze verplicht om een beëindigingsovereenkomst die de werkgever aanbiedt te ondertekenen? En wat gebeurt er als ze dat niet doen? Verspelen ze daarmee hun rechten?

Deze en andere vragen rondom ontslag kunnen u ook bezighouden. Als u een antwoord wilt hebben op uw specifieke vragen, dan kunt u laagdrempelig voor advies terecht bij Arbeidsrecht Simpel. U krijgt dan simpel en helder op een rijtje wat uw rechten en mogelijkheden zijn. En dat voor een eerlijke prijs. Vervolgens bent u, juist geïnformeerd, in staat om te beslissen welke verdere stappen u wilt nemen in uw specifieke situatie. Ieder mens is anders, ieder ontslag is anders, maar elke werknemer verdient een goed juridisch advies.

Arbeidsrecht Simpel is gevestigd in Almere.

De basis van het ontslagrecht

"Bovendien is er geen enkele overeenkomst, die zo diep ingrijpt in den geheelen maatschappelijke toestand van degene, die de handeling aangaat, als juist de arbeidsovereenkomst, geene enkele die zo den ganschen mensch aanpakt en zijn lot bepaalt"  

A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomt, 1907